Medlemskap


Eftersom vi är en liten ideell förening är vi i behov av både enskilda och föreningars stödmedlemskap för att hjälpa oss att bevara, tillgängliggöra och vårda vårt gemensamma kulturarv. Som stödmedlem hos oss får man deponera sitt arkiv hos oss och vid behov hjälp att ordna och förteckna det av våra arkivarier. Vi sammarbetar med Malmö stadsarkiv och således även Riksarkivet och gör arkiven sökbara i deras nationella arkivdatabas (NAD).   

Nedan följer en lista på vad vi tar ut för medlemsavgift:


  • Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 100 kr/år.

  • För fackliga organisationer 5.00 kr/medlem/år

  • För övriga organisationer med upptill 150 medlemmar 500 kr/år

  • För övriga organisationer med upptill 500 medlemmar 750 kr/år

  • För övriga organisationer med över 500 medlemmar 1000 kr/år


För Socialdemokratiska  partidistriktet , Malmö Arbetarkomun, LO-facken i Skåne, LO-facken i Malmö och Svedala, ABF Skåne, ABF Malmö, Vänsterpartiet Malmö, Hyresgästföreningen, PRO-distrikt, Fonus samt andra större organisationer     4 000 kr/år


Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen och deponera eller skänka arkivalier till oss får du hemskt gärna kontakta oss nedan: