Personarkiv


Vi har genomfört ett omfattande förteckningsarbete av inkomna handlingar från föreningar som har kopplingar till arbetarrörelsen på olika sätt. Våra arkivförteckningar över dessa finns tillgängliggjorda på Riksarkivets tjänst NAD (Nationella Arkivdatabasen). Vem som helt kan alltså komma åt den och undersöka vad de kan tänkas finna i arkivet hemifrån. Ifall några intressanta volymer påträffas är man mer än välkommen att komma hit och studera handlingarna. 


I vårt Personarkivsregister hittar du några exempel på personarkiv som vi fått in.