Föreningsarkiv

Den mest omfattande delen av våra samlingar utgörs av föreningsmaterial. För närvarande pågår en genomgående systematisering och ett förteckningsarbete med hjälp av Malmö stadsarkiv.

Klicka här för att veta mer>>

Personarkiv

Vi har tagit emot flertalet betydelsefulla personarkiv under årens lopp. Ibland våra personarkiv finns det namn som Kata Dalström, Tage och Aina Erlander, Axel och Elma Danielsson,  Per Albin Hansson m. fl.

Klicka här för att veta mer>>

Fanor och emblem

Vi besitter en omfattande samling av den skånska arbetarrörelses fanor, standar och emblem. Det har utförts flera omfattande fotograferingsprojekt för att på bästa sätt kunna tillgängliggöra samlingen. 

Klicka här för att veta mer>>

Digitala samlingen

Ibland får vi in material som är lagrat på känsliga och förlegade medier. Vi utför därför löpande ett digitaliseringsarbete av materialet. I den digitala samlingen hittar du digitaliserade VHS-kassetter, kassettband, magnetband m.m.

Klicka här för att veta mer>>


Bibliotek

I vår forskarsal har vi omfattande samlingar som på något sätt är knutna till arbetarrörelsen i Sverige. Vårt bestånd innefattar mer än 7000 titlar och består även av tidsskrifter och andra trycksaker. 

Klicka här för att veta mer>>

Fotosamlingar

I arkivet bevarar vi en rik bildskatt från olika skeenden i arbetarrörelsens historia. Dessa scannas in successivt och tillgängliggörs emellanåt på våra sociala medier.

Klicka här för att veta mer>>