Digitala samlingen 


Vi har nyligen tillgängliggjort stora delar av vårt 

digitaliserade material via ett e-arkiv som går att nå via internet. Vi har bland annat videofilmer, ljudupptagningar, avfotograferade affischer samt andra ämnesordnade fotografier.


För att få tillträde till arkivet krävs det inloggningsuppgifter som skapas och delas ut efter förd dialog med oss. Givetvis vill vi att så många som möjligt har nytta av våra arkiv. Anledningen till att vi vill höra från er innan ni dyker in i materialet är för att vi är intresserade av er och er forskning, samt att vi förmodlingen kan hjälpa er i ert sökande. 


>> Klicka här för att komma till e-arkivet <<