Fanor och emblemArbetarrörelsens Arkiv i Skåne har en unik samling med fanor, standar och fanemblem.
Dessa förvaras i speciellt anpassade lokaler och är väl dokumenterade samt avfotograferade.

Med hjälp från bland annat Sparbanksstiftelsen i Skåne har vi kunnat göra det rikhaltiga materialet tillgängligt för alla.


Samlingen består av 263 fanor och standar från hela Skånes arbetarrörelse. Dessa fanor har och har haft stor symbolisk betydelse och medverkat i organiseringen av arbetarrörelsens framväxt under i huvudsak 1900-talet.


Mycket av det digitala materialet är tillgängligt via vår digitala samling.