Program

VÅRENS FÖRELÄSNINGSPROGRAM 2024Varje år annordnar Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne en uppskattad föreläsningsserie i sann folkbildningsanda. Föreläsningarna är ett sammarbete mellan bland annat Malmö univsersitets IMH (Institut för studier i Malmöhistoria), Fronesis, ABF och Malmö stadsarkiv. 

De ges på olika håll i Malmö och behandlar ämnen som på något sätt har en lokalhistorisk eller annan koppling till Arbetarrörelsen. Följ gärna vår Facebooksida för att hålla dig uppdaterad angående föreläsningarna och annat som händer på arkivet.