Program

FÖLJ MED OSS PÅ HISTORISKA VANDRINGAR I MALMÖ


Malmö stad arrangerar historiska vandringar i augusti och september. Båda är gratis och anmälan viamalmo.se. Följ med Jeanette Rosengrennär hon vandrar i Elma Danielsson fotspår. Eller följ med professorerna Lars Berggren och Roger Johansson på en vandring i den malmöitiska arbetarrörelsens historia.


Elma Danielsson arbetade som journalist på tidningen Arbetet och i denna vandring följer vi henne i fotspåren i några av de kvarter runt Möllevången där hon dagligen verkade under många år. Samling utanför Arbetets första officin i hörnet Norra Skolgatan/Spångatan, dels hennes arbetsplats, dels det hus där hennes make Axel så småningom låg på lit de parad.

Guide är Jeanette Rosengren.


Torsdag 25 augusti kl 15.00,

Söndag 4 september kl 12.00,

Torsdag 8 september kl 15.00,

Torsdag 15 september kl 15.00,

Lördag 17 september kl 12.00

Följ i spåren från Palm till Elmas grav – en vandring i den malmöitiska arbetarrörelsens historia.

August Palm talar från päronträdet – här startade en agitationsresa som Palm sedan fortsätter riket runt. Arbetarrörelsen tar en synligplats i det offentliga rummet trots förbud och långa fängelsestraff. Här byggs landets första Folkets hus på Skolgatan, ett första nummer av Folkviljan och en egen arbetartidning i Malmö ser dagens ljus och följs sedan av Arbetet. Runt Möllevångstorget startar arbetarrörelsen kooperativa butiker i Solidar och Seger. Någonstans på vandringen grävde de unga Amaltheamännen 1908 ner dynamiten som man stulit från kalkbrottet i Klagshamn. 1891 inviger arbetarrörelsen parkområdet vid Möllevången som döps till Folkets park och blir en viktigmötesplats för Malmös arbetarfamiljer.Vandringen tar drygt en och en halv timme. Samling utanför Stadshuset.

Guider är professor Lars Berggren och professor Roger Johansson.


Torsdag 1 september kl 18.00,

Lördag 3 september kl 12.00,

Måndag 5 september kl 15.00,

Tisdag 20 september kl 18.00,

Torsdag 22 september kl 18.00

Varje år annordnar Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne en uppskattad föreläsningsserie i sann folkbildningsanda. Föreläsningarna är ett sammarbete mellan bland annat Malmö univsersitets IMH (Institut för studier i Malmöhistoria), Fronesis, ABF och Malmö stadsarkiv. 

De ges på olika håll i Malmö och behandlar ämnen som på något sätt har en lokalhistorisk eller annan koppling till Arbetarrörelsen. Följ gärna vår Facebooksida för att hålla dig uppdaterad angående föreläsningarna och annat som händer på arkivet.